Åpningstider

Kontoret er åpent

09.00-15.00 mandag til fredag

 

Telefonen er betjent 

08.00-16.00 mandag til fredag

Tlf. 32 75 59 59

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Midlertidig stopp for Støahagen

Utbyggingen av to leilighetskomplekser i Støahagen i Hokksund sentrum, er midlertidig stoppet. Grunnen er at Fylkesmannen har opphevet kommunens godkjenning av prosjektet.

Midlertidig stopp for StøahagenEiker Eiendomsutvikling har stanset arbeidene med byggingen i Støahagen inntil kommunen har vedtatt en ny bebyggelsesplan for området. Dette på grunn av anke fra naboer og et vedtak hos Fylkesmannen i høst.


- Vi beklager på det sterkeste at vi har måttet stoppe dette byggeprosjektet. Tomta var på det nærmeste ryddet da beskjeden kom, og vi skulle vært i gang med grunnarbeidene for lenge siden hadde det ikke vært for dette vedtaket, sier daglig leder Torgeir Finnerud.
 
Det var solgt 12 leiligheter, men etter at Eiker Eiendomsutvikling (EEU) måtte stanse arbeidene, har to trukket seg.
 
Kommunens planavdeling jobber nå med å få på plass nye reguleringsbestemmelser for området og denne skal opp til behandling i kommunestyret 19. februar 2014. Saken er nå ute på høring med frist til 21. desember.
 
Fylkesmannens vedtak kom etter klager fra flere naboer. De mente at utbyggingen ikke var i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette gikk blant annet på byggehøyde og nedtrapping av høyder mot Nøstegata.
 
Det synes klart at Fylkesmannen er på kollisjonskurs både med EEU som utbygger og Øvre Eiker kommune når det gjelder tolkning av bestemmelsene i forbindelse med denne saken.
 

 


Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no