Åpningstider

Kontoret er åpent

09.00-15.00 mandag til fredag

 

Telefonen er betjent 

08.00-16.00 mandag til fredag

Tlf. 32 75 59 59

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Jernbaneverket vurderer flytting av verksted

Jernbaneverket vurderer å flytte verkstedet sitt i Hokksund og skal snarlig ut med en høring om areal- og sporbehov. Det er gode nyheter for Eiker Eiendomsutvikling og byutviklingsprosjektet Hokksund Vest.

Jernbaneverket vurderer flytting av verkstedDet er dette verkstedet i Hokksund som både kommunen og Eiker Eiendomsutvikling ønsker relokalisert på sikt. Dette vil frigjøre store arealer for sentrumsutvikling og gjøre den nye bydelen Hokksund Vest langt mer attraktiv.- Vi er veldig glade for dagens nyhet i Eikerbladet der de omtaler muligheten for å gjøre noe med Jernbaneverkets verkstedet i Hokksund. Dette vil få store konsekvenser for vårt og Rom Eiendoms utbyggingsprosjekt - Hokksund Vest, sier daglig leder Torgeir Finnerud.
 
I onsdagens formannskapsmøte orienterte Jernbaneverket (JBV) om mulighetene for å gjøre noe med verkstedsbygningen. Men det må ifølge Eikerbladet til en utredning og analyse av sporbehov dersom stasjonen skal kunne takle to tog i timen slik politikerne vil.
 
Ifølge ordfører Ann Sire Fjerdingstad er spørsmålet om JBVs arealbehov meget viktig for kommunen. Dette sett i lys av utbyggingen av den nye bydelen på vestsiden av dagens jernbanespor, samt utviklingen av Hokksund som knutepunkt.
 
Kommunen ønsker å knytte øst- og vestsiden sammen med en undergang eller en overgang slik at de fremtidige beboerne kan få lettere tilgang til sentrum.
 
Ordføreren sa i formannskapsmøtet at verkstedhallen til JBV ikke nødvendigvis må ligge midt i sentrum og imøteser et forslag om flytting slik at arealene kan frigjøres til bolig- og byutviklingsformål.
 Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no