Åpningstider

Kontoret er åpent

09.00-15.00 mandag til fredag

 

Telefonen er betjent 

08.00-16.00 mandag til fredag

Tlf. 32 75 59 59

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nytt tomtefelt på Ormåsen

Oppstart av nytt tomtefelt på Ormåsen

Nytt tomtefelt på Ormåsen

I partnerskap med Gorud Eiendom AS har selskapet etablert selskapet Ormåsen Utbygging AS for utvikling av to nye tomtefelt på Områsen.

Til sammen vil utviklingen omfatte mer enn 200 boliger når feltene står ferdig, i tillegg til at det etableres ny butikk.Posjektet har lagt vekt på å ivareta til de verdier og friluftstilbud som er på Områsen. 

Eiker Eiendomsutvikling AS deltar med 49% eierandel i dette prosjektet, hvor selskapets tomtefelt B7 er en del av utbyggings-området. Utvikling av dette feltet startet opp 1.halvår i år og salg av tomter starter innen utgangen av året. 


Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no